Pri delu s sistemom je prislo do napake.
Vzdrzevalec sistema je o napaki obvescen in ukrepa.

Nazaj na osrednjo stran.