Inetis DDV

Informacije za januar 2013

Podatki za obračun plač za mesec december 2012

Podatki o delovnih urah

  Dejanski Prazniki Skupaj
Delovni dnevi 19 2 21
Število ur za obračun (40 urni delavnik) 152 16 168

Podatki o plačah

  v EUR
Najnižja pokojninska osnova 851,07
Zajamčena plača 237,73
Minimalna bruto plača 763,06
Povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95
Povprečna neto plača za oktober 2012 986,81
Povprečna bruto plača avgust 2012 - oktober 2012 1.505,97
Povprečna neto plača avgust 2012 - oktober 2012 981,70

Regres

  v EUR
Minimalni regres po KP (v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj v višini minimalne plače) 763,06
Regres, od katerega ni potrebno plačati prispevkov 1.061,17

Podatki o prehrani med delom

  v EUR
Minimalni znesek prehrane med delom po KP 3,56 EUR
Dovoljeni neobdavčen znesek prehrane med delom po Uredbi vlade 6,12 EUR

Podatki o prevozu na delo in iz dela po Uredbi

Znesek prevoza na delo in iz dela 0,18 EUR/km
Kilometrina na službenem potovanju 0,37 EUR/km
Terenski dodatek oz. povračilo stroškov za delo na terenu 4,49 EUR/dan

Pregled davkov in prispevkov (plača)

Naziv dajatve Višina Vplačilni račun Šifra Zmanjšanje davčne osnove

Plačnik: delavec (prispevki in davki iz bruto plače)
Akontacija dohodnine lestvica 01100-8881000030 40002 ne
Prispevek za ZPIZ 15,50 % 01100-8882000003 44008 da
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 01100-8883000073 45004 da
Prispevek za zaposlovanje 0,14 % 01100-8881000030 42005 da
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % 01100-8881000030 43001 da

Plačnik: podjetje (prispevki in davki na bruto plače)
Prispevek za ZPIZ 8,85 % 01100-8882000003 44008 ne
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,56 % 01100-8883000073 45004 ne
Prispevek za zaposlovanje 0,06 % 01100-8881000030 42005 ne
Prispevek za poškodbe pri delu 0,53 % 01100-8883000073 45004 ne
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % 01100-8881000030 43001 ne

Opomba:

Zmanjšanje davčne osnove: znesek prispevka zmanjšuje davčno osnovo - da ali ne
Vplačilni račun: račun na katerega je potrebno izvršiti plačilo dajatve
Šifra: šifra dajatve, katera se uporablja pri sklicni številki plačilnega naloga. Sklic je v obliki: SI19 DŠ - šifra dajatve.

Pregled davkov in prispevkov (pogodbeno delo)

Naziv dajatve Višina Vplačilni račun Šifra Zmanjšanje davčne osnove

Plačnik: delavec (prispevki in davki iz bruto plače)
Dohodnina od doh. dr. pogodbenega razmerja 25,00 % 01100-8881000030 40002 ne

Plačnik: podjetje (prispevki in davki na bruto plače)
Prispevek PIZ 8,85 % 01100-8882000003 44008 ne
Pavšal ZZ za poškodbe in poklicne bolezni 4,55 EUR 01100-8883000073 45004 ne
Pos. davek na dol. prejemke 25,00 % 01100-8881000030 47007 ne

Opomba:

Zmanjšanje davčne osnove: znesek prispevka zmanjšuje davčno osnovo - da ali ne
Vplačilni račun: račun na katerega je potrebno izvršiti plačilo dajatve
Šifra: šifra dajatve, katera se uporablja pri sklicni številki plačilnega naloga. Sklic je v obliki: SI19 DŠ - šifra dajatve.

Pregled davkov in prispevkov (avtorski honorar)

Naziv dajatve Višina Vplačilni račun Šifra Zmanjšanje davčne osnove

Plačnik: delavec (prispevki in davki iz bruto plače)
Akontacija dohodnine od avtorskega honorarja 25,00 % 01100-8881000030 40002 ne

Opomba:

Zmanjšanje davčne osnove: znesek prispevka zmanjšuje davčno osnovo - da ali ne
Vplačilni račun: račun na katerega je potrebno izvršiti plačilo dajatve
Šifra: šifra dajatve, katera se uporablja pri sklicni številki plačilnega naloga. Sklic je v obliki: SI19 DŠ - šifra dajatve.

Pregled davkov in prispevkov (najemnine)

Naziv dajatve Višina Vplačilni račun Šifra Zmanjšanje davčne osnove

Plačnik: delavec (prispevki in davki iz bruto plače)
Akontacija dohodnine od najmenin 25,00 % 01100-8881000030 40002 ne

Opomba:

Zmanjšanje davčne osnove: znesek prispevka zmanjšuje davčno osnovo - da ali ne
Vplačilni račun: račun na katerega je potrebno izvršiti plačilo dajatve
Šifra: šifra dajatve, katera se uporablja pri sklicni številki plačilnega naloga. Sklic je v obliki: SI19 DŠ - šifra dajatve.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - december 2012

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2013

Stopnje dohodnine

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih   Znaša dohodnina v eurih
Nad Do      
  8.021,34     16 %
8.021,34 18.960,28   1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20   4.236,92 + 41 % nad 18.960,28
70.907,20     25.535,16 + 50 % nad 70.907,20
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2013 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih   Znaša dohodnina v eurih
Nad Do      
  668,44     16 %
668,44 1.580,02   106,95 + 27 % nad 668,44
1.580,02 5.908,93   353,08 + 41 % nad 1.580,02
5.908,93     2.127,93 + 50 % nad 5.908,93

Vir: DURS

Davčne olajšave

 1. Splošna olajšava

  Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2013:

  Če znaša skupni dohodek v eurih   Znaša splošna olajšava v eurih
  Nad Do    
    10.866,37   6.519,82
  10.866,37 12.570,89   4.418,64
  12.570,89     3.302,70

  Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

  Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih   Znaša splošna olajšava v eurih
  Nad Do    
    905,53   543,32
  905,53 1.047,57   368,22
  1.047,57     275,22

  Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura.

 2. Osebne olajšave

  Namen Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
  invalidu s 100% telesno okvaro 17.658,84 1.471,57
  po dopolnjenem 65. letu starosti 1.421,35 118,45

 3. Posebna olajšava

  Za vzdrževane otroke:

    Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
  Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
  Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
  Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
  Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
  Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
  Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

  Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana:

  Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
  2.436,92 203,08

 4. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 eurov letno.

 5. Posebna osebna olajšava za rezidenta - čezmejnega delovnega migranta 7.576,62 eura.
Vir: DURS

Dnevnice za službena potovanja

Višina neobdavčenih dnevnic za službeno potovanje v Sloveniji

nad 12 do 24 ur 21,39 EUR (ob plačanem zajtrku pa znaša dnevnica 19,25 evra)
nad 8 do 12 ur 10,68 EUR (ob plačanem zajtrku pa znaša dnevnica 9,08 evra)
nad 6 do 8 ur 7,45 EUR

Dnevnice za službena potovanja v tujini

nad 14 do 24 ur
(za zagotovljeni brezplačni zajtrk se odšteje 10 % dnevnice; za zagotovljeno brezplačno kosilo se odšteje 35 % dnevnice; za zagotovljeno brezplačno večerjo se odšteje 35 % dnevnice)
do višine 100% dnevnice
nad 8 do 14 ur
(za zagotovljeni brezplačni zajtrk se odšteje 15 % od 75 % dnevnice; za zagotovljeno brezplačno kosilo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice; za zagotovljeno brezplačno večerjo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice)
do višine 75% dnevnice
nad 6 do 8 ur do višine 25% dnevnice
Višina dnevnic za službena potovanja v tujini:
  Trajanje
Država/mesto Denarna enota Nad 14 do 24 ur Nad 10 do 14 ur Nad 6 do 8 ur
    brez zajtrka z zajtrkom
(-10%)
brez zajtrka z zajtrkom
(-10%)
 
Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Estonija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Srbija, Turčija, Ukrajina, 32,00 28,80 24,00 20,40 8,00
Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Švedska, Švica, Vatikan, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska 44,00 39,60 33,00 28,05 11,00
Belgija 50,00 45,00 37,50 31,87 12,50
Moskva, Sankt Peterburg 64,00 57,60 48,00 40,80 16,00
Avstralija, Kanada, Združene države Amerike $ 48,00 43,20 36,00 30,60 12,00
Hongkong $ 56,00 50,40 42,00 35,70 14,00
Japonska $ 80,00 72,00 60,00 51,00 20,00
Druge države $ 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00

Vir: Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi in solidarnostna pomoč

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu (jubilejno nagrado za isti jubilej je neobdavčeno možno izplačati samo enkrat), se ne všteva v davčno osnovo do višine:

 • 460 eur za 10 let delovne dobe,
 • 689 eur za 20 let delovne dobe,
 • 919 eur za 30 let delovne dobe,
 • 919 eur za 40 let delovne dobe.

Odpravnina ob upokojitvi se ne všteva v davčno osnovo do višine 4.063 eur. Če je odpravnina skladno s 132. členom ZDR izplačana v sorazmernem znesku (delna upokojitev), se tudi za davčne namene neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša.

Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo:

 • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 eur,
 • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 1.252 eur.

Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne vštevajo v davčno osnovo do višine:

 • 84 eur na mesec za 1. letnik šolanja,
 • 126 eur na mesec za 2. letnik šolanja,
 • 167 eur na mesec za 3. in 4. letnik šolanja.

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, skladno s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo do višine 172 eur za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Obravnavana izplačila veljajo za dohodke iz delovnega razmerja po ZDoh-2, zato se tudi morebitna povračila stroškov, ki so tem osebam izplačana v zvezi z delom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi.

Podatki o rasti cen

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2012:

 1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2012 v primerjavi z oktobrom 2012 je bil 0,000.
 2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2012 je bil 0,013.
 3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2012 je bil 0,001.
 4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,013.
 5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2012 v primerjavi z oktobrom 2012 je bil -0,001.
 6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2012 je bil 0,030.
 7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2012 je bil 0,003.
 8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.
 9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2012 v primerjavi s povprečjem leta 2011 je bil 0,025.

Vir: Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Obrestne mere za mesec december 2012

Pomembne obrestne mere

  zakonska zamudna OM (letna) največja skupna OM (letna) TOM (mesečna) TOM (letna) Euribor 3M (letna)
december 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,39 % 0,19 %
november 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,47 % 0,20 %
oktober 2012 9,00 % 13,50 % 0,3 % 3,60 % 0,23 %
september 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,47 % 0,29 %
avgust 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,39 % 0,42 %
julij 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,39 % 0,66 %
junij 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,47 % 0,68 %
maj 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,39 % 0,73 %
april 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,47 % 0,80 %
marec 2012 9,00 % 13,50 % 0,3 % 3,60 % 1,01 %
februar 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,55 % 1,15 %
januar 2012 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,39 % 1,41 %

Zakonska zamudna obrestna mera je določena z ZPOMZO-1A in je definirana kot vodilna obrestna mera (operacije glavnega refinanciranja ECB), povečana za 8 odstotnih točk in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.

Najvišja skupna obrestna mera - oderuška znaša največ 50% več kot zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).

Temeljna obrestna mera kot stopnja valorizacije je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.

Euribor 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007.

Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami za december 2012

  EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca 0,11300 % 0,21500 % 0,13371 % 0,49625 % 0,00500 %
Do vključno 3 mesecev 0,19000 % 0,31050 % 0,18429 % 0,52188 % 0,03000 %
Do vključno 6 mesecev 0,34200 % 0,52600 % 0,29857 % 0,67875 % 0,11200 %
12 mesecev 0,57400 % 0,86000 % 0,50871 % 1,03188 % 0,30840 %

Vir: DURS