Inetis DDV

Primeri uporabe DDV spletne storitve

C#
var iskalnik = new ddv2.Iskalnik2SoapClient();
var niz = "SI59827513";

var rezultati = iskalnik.Isci(niz);
foreach (ddv2.xmlZavezanec r in rezultati)
{
 Console.Write(r.xmlNaziv);
 if (0 < r.xmlTransakcijskiRacuni.Count)
 {
  var tr = (ddv2.xmlTransakcijskiRacun)
        r.xmlTransakcijskiRacuni[0];
  Console.Write(" - " + tr.xmlTRR);
 }
 Console.WriteLine();
}

PHP
$search = array('iskalni_niz' => 'SI59827513');
$url = 'http://ddv.inetis.com/Iskalnik2.asmx?WSDL';
$client = new SoapClient($url);
$data = $client->Isci($search);
print_r ($data);

Python
from zeep import Client
client = Client('http://ddv.inetis.com/Iskalnik2.asmx?wsdl')
result = client.service.Isci('inetis')
print(result)

VB.NET
Dim iskalnik As New DDV2.Iskalnik2SoapClient
Dim niz As String = "SI59827513"

Dim rezultati As List(Of DDV2.xmlZavezanec) = iskalnik.Isci(niz)
For Each r As DDV2.xmlZavezanec In rezultati
 Console.Write(r.xmlNaziv)
 If 0 < r.xmlTransakcijskiRacuni.Count Then
  Dim tr As DDV2.xmlTransakcijskiRacun
  tr = r.xmlTransakcijskiRacuni(0)
  Console.Write(" - " & tr.xmlTRR)
 End If
 Console.WriteLine()
Next