Inetis DDV

Kako spremenimo podatke našega podjetja?

Inetis pridobiva podatke o zavezancih iz DURSa (osnovni podatki) in Banke Slovenije (transakcijski računi) in ne vodi svoje evidence. V kolikor so se podatki vašega podjetja uradno spremenili, bo to v Imeniku zavezancev za DDV spremenjeno, ko bosta popravek objavila DURS oziroma Banka Slovenije.

OPOZORILO: Podatki, ki jih DURS objavlja na svojih spletnih straneh in so osnova za Inetisov iskalnik, niso vedno enaki podatkom, ki jih DURS izpiše na odločbah zavezancem!

Kako lahko do iskalnika dostopajo zunanje aplikacije?

Zunanje aplikacije lahko po novem izvajajo iskanje preko URL:

  http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=[iskani niz]

pri čemer je iskani niz lahko:

  - davčna številka
  - matična številka
  - besede iz naziva zavezanca
  - št. transakcijskega računa zavezanca

ali uporabijo web service (WSDL definicija, primeri uporabe).Za dodatne informacije pišite na ddv@inetis.com.